AMASYA KAROT - 444 6 380

ASKAROT BETON DELME BETON KESME KIRMA SİSTEMLERİ

karot
Amasya İLİNDEKİ UYGULAMALARIMIZ

amasya Karot askarot beton delme kesme sistemleri 444 6 380

Betonarme yapılarda, tuğla, doğal taş ve katı yüzeylerde gerekli, delme işlemleri karot makinaları yardımı ile yapılmaktadır.
0.25 – 0.1500 mm delme çaplarında 400 mm derinliğinde, yatay ve düşey de uygulamalar yapılabildiği gibi delme işlemleri 45 – 90 derece arası açılarla çalışılması mümkün olmaktadır.
Yapının donatılı (demir) veya donatısız olması önemli olmamakla birlikte, karot ile beton delme sistemleri..

amasya KAROT iş kabul şartları

karot amasya
Yukaridaki şartlar oluşmadığı sürece iş kabul süreci uzayabilir..

karot amasya

• Hızlı
• Güvenilir
• Ekonomik
• Temiz
• Vibrasyonsuz mevcut yapıya herhangi bir titreşim, darbe ve çatlak oluşturmadan delme olanağı sunmaktadır.

Karot delme tekniği ile
• Numune alma (beton testleri için)
• Tesisat yerleri
• Havalandırma şavtları
• Pis – temiz su giderleri
• Kapı ve pencere kesimleri
• Asansör şavtları açılabilmektedir.

karot amasya
ÇÜRÜTME YÖNTEMİ İLE BETON KESME
Demirlik donatılı veya donatısız beton zeminlerde beton kalınlığının 60 cm’yi aşması durumuna beton kesme makinaları cevap verememektedir. Beton kalınlığının 60 cm’yi geçmesi durumuna karot makinaları yardımı ile kolay, sessiz ve güvenli bir şekilde kesilir. İstenilen alan çürütme yöntemi ile kesilmektedir.
Karot ile beton kesme işlemi, 100 mm delme çapında yan yana sırayla uygulanmaktadır.
Beton kesme işlemi ile beton yapıdan koparılması gereken betonunu (çürütme ile) ayrılması sağlanmaktadır. Betondaki karot delikleri ile beton alanlar koparılarak veya zayıflatılarak bina yıkımında da büyük kolaylıklar sağlanmaktadır. eskisehir karot beton kesme

KULLANIM ALANLARI
• Sonradan karar verilen veya proje değişikliklerinde kesilmesi istenilen kapı, pencere veya şaft açılımları
• Proje hataları sonucu yapılan kolon ve kiriş kesimleri
• Şaft, menfez, perde ve döşeme kesimleri
• İnşaat temellerinin kesilip kaldırılması
• Baraj inşaatlarındaki kesim ve açılımlar
• Tadilat bakım ve onarım esnasında kesilmesi istenilen betonarme yapılar
• Büyük beton kütlelerin kesiminde bu yöntem kullanılmaktadır.

karot amasya
Beton ve sert yüzeyler üzerinde yapılacak olan kesim gereksinimlerinin yerine getirilmesi aşamasında elektrikli ve hidrolik beton kesme sistemleri kullanılmaktadır.
Beton kırma ve patlatmanın aksine titreşimsiz hassas ve düz kesim imkânı sağlamaktadır.
Ray güdümlü elektrikli ve hidrolik üniteler yardımıyla çalışan makinalar değişken ray sistemi sayesinde kesme uzunluğu sınırsızdır. eskisehir hidrolik beton kesme
Beton kesme makinaları 3 üniteden oluşur;

1) Elektrik ünitesi
2) Güç ünitesi
3) Kesme ünitesi

Bu Sistemle;
• Revizyon projeleri kapsamındaki kesilecek betonlarda
• Havalandrıma – şavtı kesimlerde
• Kolon kiriş sistemlerde
• Tabliye ve perde beton tadilatlarında
• Derz kesimleri gibi uygulamalarda sıkça kullanılan bir sistemdir.

karot amasya

Karota hangi durumlarda başvurulur?

Geniş perde,
döşeme,
Saha betonları,
Asfalt,
Şaft,
Kapı ve pencere kesimleri
Hidrolik Beton Kesimi
amasya Beton Delme,
Egede Karot İşlemleri,
Derz Kesme,
Kimyasal Ankraj,
Hizmetler: amasya karot, Beton Delme, Karot Beton Delme, Poliüretan Enjejsiyon, Su İzolasyonu, Epoksi Enjeksiyon,
1.Döküm anında taze betondan alınan numunelerin dayanımının düşük çıkması 2. Beton üreticisi ve kontrol (yapı denetim) arasındaki ihtilaf durumu 3. Döküm anında taze betondan numune alınamaması 4. Betonda yerleştirme ve kür gibi uygulamaların yeterliliğinin tespit edilmesi 5. Deprem ve yangın gibi durumlardan sonra yapının kontrolü 6. Güçlendirme ve yıkım gibi kararların alınması

karot amasya
İDEAL ŞEKİLDE KAROT ALMA - ASKAROT
Karot alma işlemi özen gösterilmesi gereken bir uygulamadır.
İdeal şekilde karot almak için:
1. Karotlar en uygun yerlerden alınmalıdır.
2. İdeal ebatlarda karot alınmalıdır.
3. İstatistiksel analiz için yeterli sayıda ( minimum ) karot alınmalıdır.
4. Tahribatsız deney yöntemleri ile desteklenmelidir.
5. 28 günden yaşlı betondan numune alınmalıdır.
6. Karot alınan bölge ve numune incelenip kayda alınmalıdır.
7. Karot alınırken tesisata dikkat edilmelidir.
8. Yapıya en az zarar verilmelidir!!!

karot amasya

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ASKAROT


1.Rutubet İçeriği : Suya doygun karotun dayanımı, diğer özellikleri aynı olan hava kurusu, rutubeti normal şartlarda %8 - %12 olan karot dayanımından %10 - %15 daha düşük çıkmaktadır..
2. Boşluk : Boşluk oranının artması, dayanımı düşürür. Yaklaşık %1 boşluk, dayanımı %5-%8 oranında düşürür.
3. Döküm Yönüne Göre Doğrultu : Beton döküm doğrultusunda, düşey olarak alınan karot dayanımı, taze beton stabilitesine bağlı olarak, aynı betondan yatay yönde alınan karot dayanımından daha yüksek olabilir. Dayanım farkı tipik olarak %1 - %8 arasında olmaktadır.
4. Kusurlar : Karottaki çatlaklar, değişik sebeplerden kaynaklanır. Bu sebepler arasında, yassı, iğne şekilli tanelerin veya yatay donatı çubuklarının altında toplanan su ve yöresel ayrışma sebebiyle boşlukların oluşumu sayılabilir. Bu tür karotlardan elde edilen dayanımların geçerliliği ve bu dayanımların genel olarak yapıdaki beton dayanımını temsil etme yeterliliği ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

karot amasya
•Döşemeler, geniş yüzeyli ve işçilik kusurları yönünden riskli elemanlardır. Kür(bakım) yapılmayan ve iyi sıkıştırılmayan döşemelerin dayanımı kolon, perde ve kiriş dayanımından düşüktür
• Döşeme kalınlıkları karot için yetersiz olabilir.
• Döşemeden alınan karot traşlanmalıdır.
Karotun üst kısmı zayıf bir tabakadan oluşmuş olabilir(su/çimento).
• Asmolen (kaset) döşemelerde karotun
kirişlerden alınması daha uygundur.

KAROT ALINACAK YERİN TESPİTİ

karot amasya
Agrega oranı düşük bölge. Dayanım düşüktür. Su/çimento yüksek. Ayrıca statik açıdan tehlikeli.
Momentin sıfır olduğu bölgedir. Segregasyon riski düşüktür.

karot amasya
İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri
sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler
ve çalışmalar yapılmasına İş Sağlığı ve Güvenliği denir.
İş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi
için iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı
olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapılarak ortadan kaldırılmaları gerekmektedir.

karot amasya
amasya karot,karot amasya olarak askarot herzaman hizmetinizde.....